Partneri

Nekategorisano

Lokalna uprava Bratunac, Agro biznis centar Bratunac i Srebrenica, Centar za samozapošljavanje Bratunac i Srebrenica, Biro za zapošljavanje Bratunac, Opština Srebrenica, Razvojna agencija Breda.

Misija

Nekategorisano

Udruženje žena “Priroda“ djeluje od 1999. godine na području Bratunca, u BiH, doprinoseći unapređenju položaja i kvaliteta života žene, porodice i cijele zajednice, provodeći samoodržive aktivnosti, samostalno ili sa partnerima, iz oblasti javnog zagovaranja, obrazovanja, zdravstva, ekonomskog osnaženja, psihosocijalnog rada i promocije suživota.

Vizija

Nekategorisano

Zdrava i osnažena zajednica u svim segmentima u kojoj se poštuju svi principi demokratije, ljudskih prava i civilnog društva.