“Gradimo mir”

Nekategorisano

U Novom Goraždu (08.07.2016.) i u Kladnju (12.07.2016.)  održali su se okrugi stolovi pod nazivom „Gradimo mir“ na koji su pozivani predstavnici opštinske radne grupe projekta PRO-Budućnost, te predstavnice NVO-a, boračkih organizacija i žrtava rata. Cilj okruglog stola  je da se kroz diskusiju dođe do konstruktivnih zaključaka koji doprinose miru i pomirenju te postigne koncenzus […]