Vodič za žrtve i potencijalne žrtve nasilja u porodici

Nekategorisano

U okviru šesnaest dana aktivizma, a povodom Svjetskog dana borbe protiv nasilja u porodici i završetka projekta „Nasilje je društveni problem“  koji je podržan o Ekumenske inicijative žena Omiš, u prostorijama Udruženja žena ,,Priroda“ u Bratuncu održana je  pres konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i promocija brošure “Nasilje u porodici – vodič za […]