RADIONICE ZA OPŠTINSKU RADNU GRUPU I ZA ŽENE I MLADE

Nekategorisano

Saopštenje za medije  RADIONICE ZA OPŠTINSKU RADNU GRUPU I RADIONICA ZA ŽENE I MLADE Razvoj kapaciteta opštinske radne grupe za razvoj turizma I radionica za žene I mlade  u oblasti seoskog turizma UŽ Maja u partnerstvu sa UŽ Priroda je 13.02.2020.  godine održalo  drugu radionicu za članove opštinske radne grupe za razvoj turizma u okviru […]