Monitoring usvojenih mehanizama participacije za opštinu Bratunac

Nekategorisano

Od januara 2014. godine Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su prenijeli u nadležnost  Udruženju žena „Priroda“ aktivnosti praćenja usvojenih mehanizama participacije za opštinu Bratunac. U proteklom periodu opština Bratunac je usvojila slijedeće Odluke kojima se unapređuje transparentnost rada i učešće građana na lokalnom nivou:   Odluka o javnim raspravama u opštini Bratunac   Odluka o transparentnosti […]

Radionica „Rodno budžetiranje“ u Šekovićima

Nekategorisano

U Skupštinskoj Sali opštine Šekovići 24.01.2014. održana je radionica „Rodno budžetiranje“ – II modul,  za opštinske radne timove iz Šekovića i Osmaka, na kojoj su  identifikovane potrebe i problemi žena na selu  kao i preporuke  za unapređenje položaja žena na selu. Za opštinske radne timove iz Srebrenice i Vlasenice ova radionica je održana 06.12.2103. Radionice […]