Nove klupe na “Rajskoj plaži”

Nekategorisano

Na “Rajskoj plaži” u Bratuncu postavljeno 10 novih klupa.Izrada podnih ploča sa klupama za sjednje na lokalitetu „Rajska plaža“ Bratunac je u okviru projekta „Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca“ u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije-ReLOaD, koji provodi UŽ „Priroda“ Bratunac u partnerstvu sa UŽ „Maja“ Kravica u saradnji sa opštinom Bratunac, a […]