Projekti u 2011. godini

1. „Pomirenje i razvoj zajednica/parcipativni demokratski razvoj u 4 opštine Birač regije 2011-2013“ –CARITAS Švicarske /Švicarska Vlada (Švicarska Agencija za Razvoj i Suradnju, SDC)/Vlada Lihtenštajna 

2.  „Zapošljavanje mladih“ HEKS EPER

3. „Za dobar status vode rijeke Drine – Akcije organizacija civilnog društva u promociji privatno-partnerskih odnosa za bolje upravljanje rijekom“– OXFAM/EU

4. „Za aktivne mjesne zajednice“–  Fondacija MOZAIK/EU

5. „Rodna jednakost u obdaništima i osnovnim školama“  –  FIGAP program

6.  Prvi sajam „Žene u agrobiznisu RS“ –  Gender centar Vlade RS/  UN WOMEN