“Pristup tržištu za male poljoprivredne proizvođače“

Nekategorisano

Udruženje žena „Priroda“ provodi projekat „Pristup tržištu za male poljoprivredne proizvođače“ u opštini Bratunac. Projekat ima za cilj povećati pristup poljoprivrednim proizvođačima unosnim tržištima za ciljane proizvode. Aktivnosti koje se sprovode u opštini Bratunac su identifikacija osnovnih problema koji utiču na razvoj tržišta ženskog agrobiznisa i kreiranje preporuka za lakši pristup tržištu. Na sastanku sa […]

IV sajam „Žene na selu“

Nekategorisano

UŽ „ Priroda“ je, kao članica Mreže PROGRES, učestvovala na IV Sajmu „Žene ne selu“,  koji se održao 15.10.2014 u Nevesinju.  Četvrti po redu Sajam „Žene na selu“ kao i svake godine  se održao u organizaciji Mreže „PROGRES“, u koordinaciji jedne od članica  Mreže – „Hercegovka“ iz Nevesinja. Cilj Sajma: Doprinjeti sprovođenju akcionog plana za […]