Strategija

Strateški ciljevi:

  1. Ojačati žene, mlade i  druge građane lokalne zajednice  da aktivno rade na društveno-ekonomskom razvoju
  2. Uticati na razvoj preduzetničkih kompetencija građana, posebno žena i mladih,  što će doprinjeti povećanju zaposlenosti. Doprinositi stvaranju povoljnijeg ekonomskog okruženja
  3. Osigurati mehanizme održivosti društva jednakih mogućnosti kroz edukacije, promociju uvažavanja različitosti i zagovaranje za usvajanje antidiskriminatornih politika na opštinskom nivou.