RADIONICE ZA OPŠTINSKU RADNU GRUPU I ZA ŽENE I MLADE

Saopštenje za medije

 RADIONICE ZA OPŠTINSKU RADNU GRUPU I RADIONICA ZA ŽENE I MLADE

Razvoj kapaciteta opštinske radne grupe za razvoj turizma I radionica za žene I mlade  u oblasti seoskog turizma

UŽ Maja u partnerstvu sa UŽ Priroda je 13.02.2020.  godine održalo  drugu radionicu za članove opštinske radne grupe za razvoj turizma u okviru projekta “Promocija i razvoj ruralnog i avanturističkog turizma na području opstine Bratunac”.

Projekat se provodi uz podršku  bespovratnih sredstava Projekta za razvoj i promociju turizma Vijeća za regionalnu saradnju i  finansiran je od  Evropske  unije, a provodi ga RCC u nastojanju da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne kulturne i avanturističke turističke ponude.

Radionici je prisustvovalo 19 relevantnih predstavnika lokalne uprave, turističke organizacije, biznisa, kulture i drugih NVO zainteresovanih za razvoj turizma.

Na radionici su obrađene teme vezane za avanturistički  i seoski turizam,  marketing u turizmu i turističku ekonomiju  sa akcentom na zapošljavanje i samozapošljavanje u oblasti turizma. Ovo je druga radionica za razvoj kapaciteta opštinske grupe, a u narednom periodu će se na sastancima  radne grupe raditi na uspostavljanju uslova za kategorizaciju  domaćinstava za seoski turizam, te dopuni i izradi strategije za razvoj turizma na području opštine Bratunac. Radionicu je vodio prof  dr Radomir Stojanović koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

14.02.2020. godine se u sklopu ovog projekta održava prva radionica za žene i mlade koji imaju uslove i vlastite resurse za razvoj seoskog turizma. Za ovu radionicu je prijavljeno 25 učesnika/ca i na istoj će biti obrađene teme: Značaj pripreme seoskog domaćinstva za turizam, uređenje soba i prostorija za boravak gostiju, priprema tradicionalnih jela i postavljanje stola.

Planirano je da se u narednih 4 mjeseca projekta obrade još dvije teme za  za razvoj seoskog turizma, te da se redovno održavaju sastanci opštinske radne grupe.  Osim toga u okviru projekta će se uspostaviti novi turistički proizvodi : Staza zdravlja i Kuća zdravlja i tradicije.