“Gradimo mir”

U Novom Goraždu (08.07.2016.) i u Kladnju (12.07.2016.)  održali su se okrugi stolovi pod nazivom „Gradimo mir“ na koji su pozivani predstavnici opštinske radne grupe projekta PRO-Budućnost, te predstavnice NVO-a, boračkih organizacija i žrtava rata.

Cilj okruglog stola  je da se kroz diskusiju dođe do konstruktivnih zaključaka koji doprinose miru i pomirenju te postigne koncenzus o potrebi promocije mira i tolerantnog dijaloga.

Okrugli sto se održava u  okviru projekta “Oaza mira“ koji provodi UŽ Priroda Bratunac,  koji se finansira u okviru PRO-Budućnosti (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovni.

Ovo su prve aktivnosti ovog projekta koji imaju za cilj da se obezbjedi  siguran prostor za tolerantan dijalog i grupnu diskusiju  kako bi se konstruktivnim  zaključcima  doprinjelo miru i pomirenju, te  postigao  koncenzus o potrebi promocije mira.

Za opštinu Vlasenica zakazan je okrugli sto “Gradimo mir” 21.07.2016. godine u skupštinskoj sali opštine Vlasenica, a za Srebrenicu je zakazan 22.07.2016. godine u prostoru NVO “Sara” u Srebrenici.

Projekat se provodi u 6 PRO Budućnost opština: Goražde, Novo Goražde, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Kladanj te pored ove vrste okupljanja u svakoj zajednici, planirane su i zajedničke građanske inicijative na izgradnji  mini parka – oaza mira.

SAM_3103

SAM_3161