Integralna proizvodnja jagodičastog voća – edukacija u Bratuncu

Dana  24. i 25.03.2016. u velikoj sali Doma kulture Bratunac  su održane dvije edukativne radionice na temu „Integralna proizvodnja jagodičastog voća -smjernice“.

Radionice  su provedene u okviru projekta „Integralna proizvodnja jagodičastog voća“ koji provodi UŽ „Priroda“ Bratunac u saradnji sa DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je prva tema (za dvije korisničke grupe) i cilj je  osposobljavanja malinara da započnu integralnu proizvodnju malina i time obezbjede siguran plasman svoje maline i održiv prihod od ove djelatnosti.

Korisnici projekta su proizvođači jagodičastog voća sa područja opštine Bratunac i na ovim radionicama prisustvovalo je preko 50 korisnika (podijeljeni u dvije grupe)

Radionicu je vodila stručna saradnica na projektu dipl. agronom Jadranka Bojić.

Cilj projekta je obezbjediti održivost porodica i porodičnog agrobiznisa u proizvodnji jagodičastog voća – malina, primjenom osnovnih standarda iz EU na čije tržište se izvozi malina.

SAM_1654

SAM_1682