Monitoring rada lokalnih skupština

Saopštenje za javnost

Dana 01.09.2017. godine u opštini Milići održan je sastanak predsjednika i sekretara SO Milići sa osobljem UŽ Priroda iz Bratunca. Cilj sastanka je da se obezbjedi legitimna podrška i saradnja ovog Udruženja sa predstavnicima zakonodavne vlasti opštine Milići u cilju praćenja rada lokalne skupštine u skladu sa usvojenim godišnjim planom rada, sa fokusom na implementaciju mehanizama građanskog učešća u procesima odlučivanja, usvojenim od strane Skupštine, kao i njihove održivosti.

Prije ovoga, održana su još dva sastanka sa istim ciljem sa predstavnicima SO Bratunca i Srebrenice u okviru projekta “Monitoring rada lokalnih skupština- primjena mehanizama građana u donošenju odluka“ koji se implementira u okviru WeBER projekta (Unapređenje kapaciteta civilnog društva zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave) koji finansira Europska Unija koju predstavlja Europska komisija, a sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije. WeBER implementira konzorcij sastavljen od sedam think-tank organizacija civilnog društva (OCD) koje su okupljene u/ili su partneri sa mrežom Think for Europe.

UŽ Priroda kao lokalni partner, projekat “Monitoring rada lokalnih skupština- primjena mehanizama građana u donošenju odluka“ provodi u 3 opštine Bratunac, Srebrenica i Milići čiji je opšti cilj doprinjeti povećanju transparentnosti lokalnih Skupština putem monitoringa  i implementacije mehanizama građanskog učešća u procesima odlučivanja, usvojenim od strane Skupštine Srebrenice, Milića i Bratunca i osiguravanja održivosti mehanizama. 

Na sva tri sastanka, dobivena je legitimna podrška ovom projektu  i dogovorena saradnja na realizaciji narednih aktivnosti koje se odnose na analizu rada  3 projektne lokalne skupštine, monitoring specifičnih javnih rasprava, održavanje sastanaka sa opštinskim odbornicima, focus grupom građana, te ženskim NVO i izrada monitoring izvještaja.

 Kontakt: Željana Pjevalica 056 410 662

07 07 017 sast Skupstina Bratunac

SAM_7722

SAM_8013