Edukativne radionice za integralnu proizvodnju jagodičastog voća

Dana 25. i 26. 04.2016. sa početkom u 10:00 časova, u  velikoj sali Doma kulture Bratunac je održana edukativna radionica na temu

„Analiza, obrada, đubrenje i navodnjavanje zemljišta za integralnu proizvodnju jagodičastog voća“.

 Radionica  je održana u okviru projekta „Integralna proizvodnja jagodičastog voća“ koji provodi UŽ „Priroda“ Bratunac u saradnji sa DVV International-ured za Bosnu i Hercegovinu i treća je od 5 radionica koje će biti održane u cilju osposobljavanja malinara da započnu integralnu proizvodnju malina i time obezbjede siguran plasman svoje maline i održiv prihod od ove djelatnosti.

Korisnici projekta su proizvođači jagodičastog voća sa područja opštine Bratunac, odnosno 40 korisnika koji će biti podjeljeni u dvije grupe.

Radionicu je vodio stručni saradnik na projektu prof. dr Hamdija Čivić sa Poljoprivredn-prehrambenog fakulteta Sarajevo.

Cilj projekta je obezbjediti održivost porodica i porodičnog agrobiznisa u proizvodnji jagodičastog voća-malina, primjenom osnovnih standarda iz EU na čije tržište se izvozi malina.

SAM_2410

SAM_2432