Malini u čast, s malinom u slast

17.07.2018.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Malini u čast, s malinom u slast

U okviru održavanja Sajma „Dani maline 2018“ u ponedjeljak 13.08.2018. godine,  sa početkom u 15,00 časova, u organizaciji  UŽ „Priroda“ i „Maja“ iz Bratunca, održaće se izbor najboljeg kolača od malina pod nazivom „Malini u čast, s malinom u slast“.

Pozivamo sve građanke i građane  koji žele da se prijave na ovo takmičenje da se za isto prijave na jedan od slijedećih načina:

  •        u prostorijama UŽ „Priroda“, ul. Svetog Save 157
  •         na mail priroda@teol.net
  •         FB Prirodauz
  •        telefon 056 410 662

Prijavljivanje na takmičenje je do 08.08. 2018. do 12,00  časova.

Za prijavu je potrebno dostaviti slijedeće:

– Ime i prezime osobe koja će se takmičiti – napraviti kolač

– naziv kolača

– kontakt telefon takmičarke/a

Propozicije takmičenja: jedini uslov je da kolač u svom sastavu ima malinu ili neku prerađevinu od maline.

Najbolji kolač će biti izabran od strane posjetilaca Sajma, na način da će oni svoje glasove moći  ubacivati u  zatvorenu kutiju na  pripremljenim papirićima koji će moći dobiti od organizatora – predstavnica UŽ „Priroda“ i „Maja“ na licu mjesta. Pokraj svakog kolača će biti broj tog kolača, te će posjetioci upisivanjem broja  odabranog kolača poslije degustacije, papirić sa brojem  ubacivati u zatvorenu kutiju u periodu od 15,00-17,00 časova. Kutija sa glasovima – papirićima  će se otvoriti  komisijski u 17,00 časova, nakon čega će predstavnici komisije objaviti rezultate.

Komisija će biti u sastavu:

1. Ševko Karić – načelnik za privredu opštine Bratunac

2. Olja Čučić – predstavnica opštine Bratunac

3. Nada Marković – ispred organizatora takmičenja – UŽ „Maja“ Kravica

Sve/i učesnici takmičenja će dobiti zahvalnice i simbolične poklone za učešće na takmičenju, a najbolja tri kolača će biti nagrađeni vrijednim nagradama.

Organizaciju “Dani maline 2018” Bratunac  podržava Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru Projekta „Regionalna saradnja i umrežavanje u oblasti poljoprivrede, ruralnog i ekonomskog razvoja prekograničnih područja” finansiran od strane Evropske Unije. 

new banner SWG_ABDA_DT_EU-new logo