Zborovi korisnika vode izgrađenih sistema za navodnjavanje

 

U okviru projekta “Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca” koji provodi UŽ Priroda u partnerstvu sa UŽ Maja i saradnju sa doo “Malina” i opštinom Bratunac podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu– ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)                                                   održaće  se zborovi korisnika vode izgrađenih sistema za navodnjavanje.

Zborovi će se održati po slijedećem rasporedu:

Lokacija Datum  i vrijemaodržavanja zbora Mjesto održavanja
Ježestica 15.10. 18. u 16 sati Prostorije MZ
Kravica, Šiljkovići i Mandići 15.10.18. u 18 sati Prostorije DOO Malina
Konjević Polje i Pobuđe 16.10.18. u 16 sati Prostorije MZ Konjević Polje
Glogova i Magašići 16.10.18. u 18 sati Prostorije MZ Glogova
Hranča i Smoljeva 17.10.18. u 16 sati Prostorije MZ Hranča
Repovac 17.10.18. u 18 sati Prostorije MZ Repovac
Pdgradac, Jelovci, Podčauš, Borići, Bratunac 2, Pobrđe 18.10.18. u 17 sati Kino sala Doma kulture
Zagoni -Blječeva 19.10.18. u 16 sati Prostorije MZ Blječeva -Zagoni
Voljavica 19.10.18. u 18 sati Prostorije MZ Voljavica
Bjelovac i Zalužje-Biljača 22.10.18. u 16 sati Škola u Bjelovcu
Tegare 22.10.18. u 18 sati Prostorije MZ
Grabovačka Rijeka 23.10.18. u 16 sati ispred kuće Sekulića
Fakovići 23.10.18. u 18 sati Prostorije MZ
Vatlijevići i Vranjkovina 24.10.18. u 16 sati Prostorije MZ Žlijebac
Slapašnica 25.10.18. u 16 sati prostorije MZ ispred škole
Krasan Polje 25.10.18. u 18 sati prostorije MZ
Mihaljevići 26.10.18. u 16 sati Prostorije MZ Redžići
Osamsko 26.10.18. u 18 sati Prostorije škole/MZ
Polom 29.10.18. u 17 sati Prostorije škole/MZ

 

 

Zborovi će biti organizovani u cilju upoznavanja korisnika vode sa projektom, kao i tehničko – tehnološkim mogućnostima sistema za navodnjavanje koji su postavljeni u okviru projekta Svjetske banke na 26 lokacija na području opštine Bratunac. Ispred svakog sistema će biti odabrani predstavnici korisnika vode koji će dalje biti odgovorni za pravilno i pravedno upravljanje sistemom i vodom iz vodozahvata u skladu sa potrebama korisnika i sprečavanju zloupotreba.

 

Pozivamo građane, korisnike vode koji imaju parcele pod poljoprivrednim kulturama koje se navodnjavaju sistemom kap po kap,  da prisustvuju zborovima (po lokacijama kojojoj pripadaju) kako bi se informisali, odabrali svoje predstavnike u opštinsko udruženje korisnika vodom i  sami se izjasnili o potrebi priključenja sistemu.