RADIONICA “Integralna poljoprivredna proizvodnja”

Upoznavanje žena – korisnica projekta  koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, sa akcentom na malinu,  sa osnovnim principima integralne proizvodnje čime bi postale konkurentnije na tržištu

UŽ Priroda u partnerstvu sa UŽ Maja, te podršku opstine Bratunac  12.02.2019. godine je održalo radionicu za 15 žena koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, sa akcentom na jagodičasto voće (malinu)  u cilju    povećanja i primjene  njihovih znanja  o modernim tehnologijama i integralnoj poljoprivredi u proizvodnji zdravih poljoprivrednih proizvoda. Na radionici su korisnice stekle neophodno potrebna znanja i vještine  iz oblasti integralne proizvodnje maline čijom će primjenom postati konkurentnije na tržištu.

Radionica je odražana u sklopu  projekta  “Promocija proizvodnje zdrave hrane i turističkih potencijala Bratunca”. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu– ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Radionicu je vodio stručni saradnik dip. Ing.  poljoprivrede Aleksandar Saša Stević .

 

Na radionici je bilo prisutno 15 žena  koje se bave malinarstvom, čija su gazdinstva registrovana u APIF-u i imaju motivaciju za učenje i unapređenje proizvodnje zdrave hrane.

Ovom radionicom je započeo set  radionica na ovu temu, te je slijedeća edukativna radionica zakazana za 19.02.2019. na kojoj će stručni saradnik biti prof. Dr. Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci.  Nakon te dvije edukativne radionice, održaće se treća praktična radionica na jednom od malinjaka u Bratuncu,  na kojoj će korisnicama praktično biti pokazana proljetna rezidba maline od strane stručnog saradnika dipl. Ing. poljoprivrede  Simić Saše.