Malini u čast, s malinom u slast

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Malini u čast, s malinom u slast

U okviru održavanja Sajma „Dani maline 2019“ u utorak 13.08.2019. godine,  sa početkom u 14,00 časova, u organizaciji  UŽ „Priroda“ iz Bratunca, održaće se izbor najboljeg kolača od malina pod nazivom „Malini u čast, s malinom u slast“.

Pozivamo sve građanke i građane  koji žele da se prijave na ovo takmičenje da se za isto prijave na jedan od slijedećih načina:

  • u prostorijama UŽ „Priroda“, ul. Svetog Save 157
  • na mail priroda@teol.net
  • FB PrirodaUž
  • telefon 056 410 662

Prijavljivanje na takmičenje je do 12.08. 2019. do 12,00  časova.

Za prijavu je potrebno dostaviti slijedeće:

– Ime i prezime osobe koja će se takmičiti – napraviti kolač

– naziv kolača

– kontakt telefon takmičarke/a

Propozicije takmičenja: jedini uslov je da kolač u svom sastavu ima malinu ili neku prerađevinu od maline.

Najbolji kolač će biti izabran od strane posjetilaca Sajma, na način da će oni svoje glasove moći  ubacivati u  zatvorenu kutiju na  pripremljenim papirićima koji će moći dobiti od organizatora – predstavnica UŽ „Priroda“ na licu mjesta. Pokraj svakog kolača će biti broj tog kolača, te će posjetioci upisivanjem broja  odabranog kolača poslije degustacije, papirić sa brojem  ubacivati u zatvorenu kutiju u periodu od 14,00-16,00 časova. Kutija sa glasovima – papirićima  će se otvoriti  komisijski u 16,00 časova, nakon čega će predstavnici komisije objaviti rezultate.

Komisija će biti u sastavu:

  1. Andrijana Marković – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac
  2. Vesna Erić – UŽ „Maja“ Kravica
  3. Tankosava Vujević – ispred organizatora takmičenja – UŽ „Priroda“

 

Sve/i učesnici takmičenja će dobiti zahvalnice i simbolične poklone za učešće na takmičenju, a najbolja tri kolača će biti nagrađeni vrijednim nagradama.