SASTANAK OPŠTINSKE RADNE GRUPE ZA RAZVOJ TURIZMA

Saopštenje za medije

SASTANAK OPŠTINSKE RADNE GRUPE ZA RAZVOJ TURIZMA

Formiranje opštinske radne grupe za razvoj turizma,  upoznavanje sa aktivnostima projekta i izrada plana rada za naredni period

UŽ Maja u partnerstvu sa UŽ Priroda je 24.12. 2019. godine održalo prvi sastanak opštinske radne grupe za razvoj turizma  na lokalnom nivou opstine Bratunac u okviru projekta “Promocija i razvoj ruralnog i avanturističkog turizma na području opstine Bratunac”.

Projekat se provodi uz podršku  bespovratnih sredstava Projekta za razvoj I promociju turizma Vijeća za regionalnu saradnju I  finansiran je od  Evropske  unije, a provodi ga RCC u nastojanju da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne kulturne i avanturističke turističke ponude.

Sastanku je prisustvovalo 18 relevantnih predstavnika lokalne uprave, turističke organizacije, biznisa, kulture, lovačkih i ribolovačkih udruženja i drugih NVO zainteresovanih za razvoj turizma.

Na sastanku je osim formiranja opštinske radne grupe i predstavljanja aktivnosti projekta, izrađen plan rada za naredni period.

Planirano je da se u narednih 7 mjeseci projekta, sastanci radne grupe održavaju kontinuirano,  sa slijedećim glavnim temama na dnevnom redu: Revidiranje i dopuna opštinske Strategije za razvoj turizma i njene implementacije; Izrada promo turističkih materijala;  Uspostavljanja novih turističkih proizvoda i usluga  sa akcentom na projektom predviđene –  Staza zdravlja i Kuća zdravlja i tradicije; Planiranje  novih radnih mjesta u sektoru turizma i uvezivanja turističke ponude malih kućnih biznisa sa akcentom na projektom predviđene ciljne grupe  žene i mlade.

Takođe, dogovorene su naredne aktivnosti – radionice za razvoj kapaciteta turističkih radnika na teme: Marketing u turizmu i Turistička ekonomija-zapošljavanje i samozapošljavanje u turizmu. Za radionice će se pozvati eminentni stručnjaci iz ovih oblasti koji će biti odabrani u saradnji sa  Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske i Turističkom oraganizacijom Republike Srpske.