Informacije o grantu

Udruženje žena “Priroda” u saradnji sa CARITAS Suisse je uputilo pozive za članove akcionih timova i savjete mjesnih zajednica Hranča, Selišta, Podčauš, Krasanpolje i Mihaljevići iz Opštine Bratunac; Podravanje, Sase, Potočari, Gostilj iz Opštine Srebrenica; Donji Zalukovik, Gradina, Piskavice, Cikote iz Opštine Vlasenica i Podgora, Nova Kasaba, Skugrići, Raševo iz Opštine Milići da dostave projektne prijedloge  za rješavanje prioritetnih problema u svojim zajednicama u okviru projekta “Pomirenje i razvoj zajednica 2011-2013“.

Osoblje Prirode je organizovalo informativne sastanake sa predstavnicima navedenih zajednica na kojima su  im detaljnije pojašnjeni uslovi učešća i uručene potrebne forme sa pratećom dokumentacijom za izradu projektnih prijedloga.

Ovaj poziv je otvoren do 15.03.2013. godine, što je i krajnji rok za dostavljanje projektnih prijedloga, a osoblje Prirode će pružiti konsultatsku i tehničku podršku članovima akcionih timova pri izradi projektnih prijedloga.

Po isteku roka predviđenog za dostavljanje projektnih prijedloga zasjedat će  komisija, sačinjena od po jednog predstavnika Razvojnih grupa projektnih opština i predstavnika Caritas-a (5 članova) i donijeti odluku o 4 najkvalitetnija projektna prijedloga koja će se implementirati u 2013. godini.

Informacije o grantu

–      Grant u iznosu od 5.000 KM (inicijalni grant)  po odobrenom projektnom prijedlogu obezbjeđuje Caritas preko partnerske organizacije „Priroda“ iz Bratunca

–      Minimum 20% od inicijalnog granta  (1.000 KM) obezbjeđuju opštine Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica  u skladu sa potpisanim memorandumom.

–     Građani  mjesnih zajednica u kojima je projekat odobren treba da obezbjede  minimum od 20%  od inicijalnog granta u novcu, robi ili uslugama  iz drugih izvora  (pojedinci, biznis sektor, državne institucije, i sl.- minimalno 2 izvora)