Novi poziv za fer grant takmičenje

P  O  Z  I  V

Udruženje žena “Priroda” u saradnji sa CARITAS Suisse poziva akcione timove i savjete mjesnih zajednica Hranča, Selišta, Podčauš, Krasanpolje i Mihaljevići iz opštine Bratunac, Podravanje, Sase, Potočari, Gostilj iz opštine Srebrenica, Donji Zalukovik, Gradina, Piskavice, Cikote iz opštine Vlasenica i Podgora, Nova Kasaba, Skugrići, Raševo iz opštine Milići da dostave projektne prijedloge  za rješavanje prioritetnih problema u svojim zajednicama u okviru projekta “Pomirenje i razvoj zajednica“.

ELIMINATORNI  KRITERIJI ZA UČEŠĆE U BODOVANJU:

  • Projektni prijedlog je napisan i dostavljen u odgovarajućoj formi koja je u prilogu ovog poziva
  • Projekni prijedlog je u skladu za izrađenim strateškim planom zajednice
  • Projekni prijedlog je dostavljen na vrijeme

KRITERIJI ZA BODOVANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

BODOVI

Projekat odražava interese i korist za sve članove zajednice (održan zbor građana sa najmanje 30 građana od kojih je najmanje 30%žena- dokaz zapisnik sa zbora građana i spisak sa potpisima)

10 bodova

Planirani ciljevi i aktivnosti su realni i dostižni u smislu raspoloživih sredstava i planiranog vremena provođenja (Info o grantu u prilogu)

  5 bodova

Projekat daje mogućnost za uključenje mještana kroz volonterski rad

10 bodova

Projekat za cilj ima „izgradnju društvenog kapitala“

5 bodova

Osigurana održivost postignutih rezultata

5 bodova

Projektni prijedlog je tehnički kvalitetan (detaljno opisane potrebe, jasni ciljevi, detaljan plan aktivnosti, budžet koji je logički povezan sa planiranim aktivnostima)

20 bodova

Dodatni kriterij
Osigurano dodatno namicanje sredstava  ( vidjeti info o grantu)

5-80 bodova

UKUPNO:

50-135 bodova

 

4 projekta koja budu imali najviše bodova  će biti finansirani u projektnoj 2013.  godini

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15 mart 2013.

Projektne prijedloge  slati putem e-maila na adresu priroda@teol.net

ili  na adresu (lično ili poštom)

UŽ Priroda , ul Sv. Save bb (Vatrogasni dom) 75420 Bratunac

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti  u kancelariju Priode ili na telefon

056 410 662

—————————————————————-

Poziv možete preuzeti sa ovog linka